ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Pantheon 2008 EDU-TAINMENT SERVICES by Mamalouka

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ο Αριστοτέλης είπε κάποτε,
«Όσα και να μάθουμε πριν κάνουμε κάτι, τελικά μαθαίνουμε μόνο κάνοντάς το.»

 

 

Σχετικά με τη βιωματική μάθηση

Βιωματική μάθηση είναι η μάθηση μέσα από την ενεργή συμμετοχή. Η βιωματική μάθηση επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης για το άτομο. Επομένως, κάποιος μπορεί να κάνει ανακαλύψεις και πειράματα με βάση την προσωπική του γνώση, αντί να ακούει ή να διαβάζει για τις εμπειρίες των άλλων.

Η βιωματική μάθηση δεν απαιτεί την ύπαρξη δασκάλου και αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία ουσιαστικής κατανόησης της εμπειρίας που βιώνει άμεσα το άτομο. Ωστόσο, αν και η απόκτηση της γνώσης είναι μια εγγενής φυσιολογική διαδικασία, για να προκύψει μια αυθεντική εμπειρία μάθησης, πρέπει να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία. Για να αποκτήσει κάποιος πραγματική γνώση από μια εμπειρία, απαιτούνται ορισμένες ικανότητες:

  • Ο μαθητευόμενος πρέπει να είναι πρόθυμος να συμμετέχει ενεργά στην εμπειρία.
  • Ο μαθητευόμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβληματιστεί σχετικά με την εμπειρία.
  • Ο μαθητευόμενος πρέπει να διαθέτει ερμηνευτικές, αναλυτικές ικανότητες για να κατανοήσει την εμπειρία.
  • Ο μαθητευόμενος πρέπει να διαθέτει ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να αξιοποιήσει τις νέες ιδέες που αποκτήθηκαν από την εμπειρία.

 

Εφαρμογή της βιωματικής μάθησης

Η βιωματική μάθηση είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδος. Δεσμεύει το μαθητευόμενο σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου. Η βιωματική μάθηση απαιτεί ιδιότητες όπως η ατομική πρωτοβουλία και η αυτο-αξιολόγηση. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματική η βιωματική μάθηση, θα πρέπει να αξιοποιήσει το σύνολο του «μαθησιακού τροχού», από τον καθορισμό των στόχων, μέχρι τον πειραματισμό και την παρατήρηση, την επανεξέταση και τελικά τον προγραμματισμό δράσης. Αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία επιτρέπει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, νέων συμπεριφορών ή ακόμη και εντελώς νέων τρόπων σκέψης.

Θυμάστε τα παιχνίδια που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά; Απλά παιχνίδια, όπως το κουτσό, μπορούν να διδάξουν πολλές αξιόλογες ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως ομαδική δουλειά, επικοινωνία και αρχηγία. Ο λόγος για τον οποίο τα παιχνίδια είναι δημοφιλή σαν τεχνικές βιωματικής μάθησης είναι «ο παράγοντας της διασκέδασης» – η μάθηση μέσα από την διασκέδαση βοηθά το μαθητευόμενο να διατηρήσει τη γνώση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές κατανοούν το σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη μαθησιακή διαδικασία.

Ένα διασκεδαστικό περιβάλλον μάθησης, με άφθονο γέλιο και σεβασμό για τις ικανότητες του μαθητευόμενου, αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό περιβάλλον βιωματικής μάθησης.

Είναι θέμα ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνονται τα άτομα να συμμετέχουν άμεσα στην εμπειρία, προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση της νέας γνώσης και να διατηρήσουν τις πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε και ο αρχαίος Κινέζος φιλόσοφος, Κονφούκιος, «Πες μου και θα το ξεχάσω, δείξε μου και ίσως το θυμηθώ, δώσε μου την ευκαιρία να συμμετέχω και θα το κατανοήσω.»